Współpraca z Diecezją Gliwicką

Współpraca z Diecezją Gliwicką

Fundacja Współpracy Tu es Petrus podpisała list intencyjny z Diecezją Gliwicką, w którym obie strony deklarują wolę współpracy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Diecezja Gliwicka ma bardzo bogate doświadczenia informatyczne. Erygowana 25 marca 1992 roku, jeszcze w tymczasowym budynku kurii, połączyła komputery w lokalną sieć komputerową. Dzięki przychylności ówczesnego Ordynariusza Biskupa Jana Wieczorka i z pomocą Biskupa Gerarda Kusza od początku istnienia rozwinęła szereg różnych inicjatyw informatycznych.

Od roku 1992 tworzony jest program do obsługi kancelarii parafialnej FARA, który obecnie jest wykorzystywany w ponad 1000. parafii w Polsce i na świecie.

W roku 1994 otwarte zostało Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, w którym w ciągu ponad 20 lat zorganizowano kursy komputerowe dla prawie 10000 osób, spośród których sporą grupę stanowiły osoby duchowne. Gliwicka KANA organizowała także kursy językowe, warsztaty psychologiczne a nawet teatralne. Jej foruła została powielona w 7 innych KANACH m.in. w diecezjach: katowickiej, sosnowieckiej i tarnowskiej.

Rok 1996 to uruchomienie pierwszej w Polsce kurialnej bazy danych. Program o nazwie "kyrios" pozwalał gromadzić i przetwarzać dane parafii, księży, obiektów sakralnych i posiadał kilkanaście modułów w tym katechetyczny i kasowy. Do roku 2004 program był rozwijany i wdrożony w 21 kuriach diecezjalnych w całej Polsce.

W 1997 roku zorganizowano dwa ogólnopolskie seminaria informatyczne pt. "Kierunki rozwoju informatycznego Kościoła w Polsce. Internet." oraz "Kościół w Polsce a Internet". W dwudniowych obradach udział wzięli przedstawiciele 37 diecezji. Jednym z efektów było powołanie grupy inicjatywnej Fundacji OPOKA.

Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r., po prawie 2 latach przygotowań głównie w Gliwicach. Jej celem statutowym miało być "opracowywanie, współdziałanie i koordynowanie działań internetowych Kościoła Katolickiego w Polsce". Od ponad 20 lat Opoka służy Kościołowi usługami hostingowymi (ok. 1000 serwerów wirtualnych) oraz systemem poczty elektronicznej dla podmiotów kościelnych. Prowadzi także serwis opoka.org.pl, którego redakcja do dziś ma swoją siedzibę w Gliwicach.

 

Powrót