O fundacji

Fundacja Współpracy Tu es Petrus została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 4 grudnia 2019 roku.

4 lutego 2020 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000826946.

Radę Fundacji stanowią:

  • Tomasz Włoczyk (Przewodniczący)
  • ks. Wiesław Mróz
  • Jerzy Woźniak

Zarząd Fundacji:

  • Mateusz Czylok (Prezes)
  • Anna Bajon
  • Robert Młynarz

 

Powrót