Rozwój Systemu Ankietowego e-kuria.pl

Rozwój Systemu Ankietowego e-kuria.pl

Każdego roku Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zbiera i aktualizuje dane o katechezie ze wszystkich diecezji polskich. Liczba szkół, katechetów, godzin katechezy czy stosowanych podręczników była przygotowywana w diecezjach przez Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych na podstawie ankiet otrzymywanych z parafii. W minionym roku po raz pierwszy wykorzystano w tym celu System Ankietowy e-kuria.pl. Uczestnicy spotkania w Wałbrzychu pozytywnie ocenili wdrożenie systemu i zapoznali się z planowanymi kierunkami rozwoju. 

Nowa wersja zmniejszy czasochłonny proces zestawiania danych poprzez dostęp do ankiet bezpośrednio z poziomu parafii. Zmiany obejmą m.in. współpracę na poziomie baz danych ze stroną schematyzm.katolicki.pl

 

10-06-2021, 22:31

Powrót