EuFRES - konferencja online

EuFRES - konferencja online

Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES - European Forum For Religious Education In Schools) jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Forum gromadzi specjalistów z różnych krajów Europy, którzy spotykają się co dwa lata. Od 3 lat prezydentem EuFRES jest ks. prof. Roman Buchta z Archidiecezji katowickiej.

Tegoroczne spotkanie pt. „Nauczanie religii w szkołach wobec pandemii koronawirusa COVID-19” miało formę wideokonferencji online. Prelegenci z Austrii, Polski i Hiszpanii zaprezentowali jak nauczanie religii w czasach pandemii wygląda w wybranych krajach Europy. Bliżej tematy zostały omówione w 4 grupach językowych, a następnie podsumowane na Forum. Uczestniczyło ok. 40 osób z siedmiu krajów Europy, oprócz tego zaproszeni studenci katowickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Fundacja Współpracy Tu es Petrus pomogła zorganizować konferencję od strony technicznej.

Powrót