Baza KYRIOSnet w Koszalinie

Baza KYRIOSnet w Koszalinie

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska posiada wieloletnie doświadczenia w gromadzeniu i przetwarzaniu danych cyfrowych. Od 1998 roku korzystała z bazy Kyrios i intensywnie współpracowała z Fundacją Opoka przy tworzeniu elektronicznego systemu diecezjalnej poczty elektronicznej i popularyzacji technologii informacyjnej zarówno na poziomie parafii jak i w seminarium duchownym. 

Warto zauważyć, że od początku komputeryzacji dążyła do unifikacji rozwiązań informatycznych i "zgranie" w ramach jednej metropolii z archidiecezją szczecińsko-kamieńską. Godna podkreślenia jest także przychylność biskupów diecezjalnych dla spraw informatycznych, od śp. Kardynała elekta Ignacego Jeża począwszy.

Wdrażany KYRIOSnet jest tworzony pod patronatem Fundacji Współpracy Tu es Petrus.

 

11-06-2021, 11:45

Powrót